Stopka Redakcyjna

STOPKA REDAKCYJNA

 

Adres
ENO telecom GmbH
Bentheimer Str. 118b
D-48529 Nordhorn

Zarząd
Peter Horstmann
Hendrik Horstmann
Gernot Teufel

Właściciele
Bernd Horstmann
Wspólnota spadkobierców Wilhelm Horstmann

Identyfikacja podatkowa
HRB Osnabrück 130587
VAT UE: DE 811571909

Rachunek bankowy
Nazwa banku: Grafschafter Volksbank eG
IBAN: DE24280699561007770707
BIC: GENODEF1NEV
Posiadacz rachunku: ENO telecom GmbH


Wyłączenie odpowiedzialności

1. Zawartość oferty online
ENO telecom zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec ENO telecom, które odnoszą się do szkód materialnych lub o ideowym charakterze spowodowane korzystaniem lub niekorzystaniem z prezentowanych informacji względnie przez korzystanie z błędnych i niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile firmie ENO telecom nie można udowodnić celowego lub rażącego niedbalstwa z jej strony.  Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Części stron lub pełna publikacja, w tym wszystkie oferty i informacje mogą być rozszerzone, zmienione lub częściowo lub całkowicie usunięte przez ENO Telecom bez osobnego powiadomienia.

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do obcych stron internetowych (linki), które leżą poza zakresem odpowiedzialności ENO telecom, uznanie odpowiedzialność następuje tylko w przypadku, w którym ENO telecom ma wiedzę na temat zawartości i jest pod względem technicznym w stanie oraz wyraża zasadność zapobieżenia użycia w przypadku nielegalnych treści. W związku z tym ENO telecom wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków odpowiednie strony internetowe nie zawierały treści niezgodnych z prawem.  ENO telecom nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. W związku z tym ENO telecom wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku.  Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników zamieszczonych na własnej stronie internetowej oraz zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez ENO Telecom.  Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której odsyłacz został zamieszczony, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych
ENO telecom dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, korzystać z własnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w dziedzinie telekomunikacji lub korzystać z bezlicencyjnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.  Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli.  Samo wymienienie znaków towarowych nie oznacza, że nie są one chronione prawami osób trzecich!  Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez ENO telecom pozostają wyłącznie własnością autora stron.  Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody ENO telecom nie jest dozwolone.

4. Ochrona danych osobowych
Jeżeli za pośrednictwem strony internetowej możliwe jest wprowadzenie danych osobowych lub handlowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych przez użytkownika jest wyraźnie dobrowolne.  Korzystanie i płacenie za wszystkie oferowane usługi jest dozwolone — na tyle, na ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione — bez podania takich danych lub pod warunkiem podania anonimowych danych lub pseudonimu.

5. Skuteczność prawna niniejszego wykluczenia odpowiedzialności
Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, do której odsyła się na tej stronie.  Jeśli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego dokumentu nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części dokumentu pozostaje przez to nienaruszona.