Kolofon

KOLOFON

 

Adresse
ENO telecom GmbH
Bentheimer Str. 118b
D-48529 Nordhorn

Direktion
Peter Horstmann
Hendrik Horstmann
Gernot Teufel

Indehaver
Bernd Horstmann
Arvingsfællesskab Wilhelm Horstmann

Identifikation til skatter og afgfter
HRB Osnabrück 130587
CVR nummer: DE 811571909

Bankforbindelse
Bankens navn Grafschafter Volksbank eG
IBAN: DE24280699561007770707
BIC: GENODEF1NEV
Kontoindehaver ENO telecom GmbH

Ansvarsfraskrivelse

1. Indholdet af websitet
ENO telecom overtager på ingen måde ansvar for aktualiteten, rigtigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af informationen, som stilles til rådighed. Erstatningskrav mod ENO telecom, som som henviser til skader af materiel eller ideel art, som er forårsaget gennem brugen eller ingen brug af informationen, som er frembudt, eller gennem brugen af fejlagtig og ufuldstændig information, er grundlæggede udelukket, hvis det ikke kan bevises at der foreligger et forsæt eller en groft uagtsom fejl hos  ENO telecom. Alle tilbud er uden forbindende og uforpligtende. ENO telecom forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre dele af siderne eller det totale tilbud for fuldende, slette eller ophøre med offentliggørelsen endegyldigt.

2. Henvisninger og links
Ved direkte eller indirekte henvisninger til andre internetsider ("Links"), som ligger udenfor ENO telecons ansvarsområde, ville et erstatningsansvar udelukkende træde i kraft, hvis ENO telecom har kendskab til indholdet og hvor det er ENO telecom teknisk muligt og ville være rimeligt at udnytte det i tilfælde af ulovligt indhold. ENO telecom forklarer derfor udtrykkeligt, at siderne var frie for ulovligt indhold på tidspunktet, da de pågældende sider blev linket. ENO telecom har på ingen måde indflydelse på de aktuelle og fremtidige formgivning eller på indholdet af de linkede sider. Derfor distancerer ENO telecom sig hermed udtrykkeligt fra alt indhold på alle linkede sider , som blev ændret efter der blev indsat links. Denne konstatering gælder for alle links på hjemmesiden samt for andre henvisninger til ENO telecoms gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister. Det er alene arbejderen på siden, der hæfter for illegalt, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold, og i særdeleshed for skader, som opstår som følge af brugen eller den manglende brug af en sådan frembudt information, hvortil der er blevet henvist, og ikke de, som henviser til den pågældende offentliggørelse med links.

3. Ophavsret og rettigheder til varemærket
ENO telecom bestræber sig på i alle publikationer at være opmærksom på ophavsrettighederne til grafikken, der anvendes, lydformer, videosekvenser og tekster og at bruge licensfri grafik, lydformer, videosekvenser og tekster, og at anvende egenproducerede grafik, lydformer videosekvenser og tekster. Alle varemærker, der nævnes på hjemmesiden og som er beskyttet gennem tredjepart er uindskrænket underkastet bestemmelserne fra den til enhver tid gældende lov om varemærker og ejendomsretten hos den gældende indehaver. Det kan ikke alene på grund af den blotte nævnelse udledes, at varemærket er beskyttet af rettigheder gennem tredjepart. Copyright for offentliggjorte objekter, der er fremstillet af ENO telecom selv, forbliver hos sidernes forfatter. Videregivelse eller anvendelse af en sådan grafik, lydform, videosekvens og tekst i andre elektroniske eller trykte medier er ikke tilladt uden udtrykkelig accept fra ENO telecom.

4. Databeskyttelse
Hvis der er mulighed for på hjemmesiden at indgive personlige eller forretningsrelaterede data (emailadresser, navne, adresser), da udleveres disse brugerdata udtrykkeligt på frivillig basis. Ibrugtagningen og betalingen for alle tilbudte tjenesteydelser er - hvis det er teknisk muligt og rimeligt - også uden angivelse af sådanne data eller ved angivelse af anonymiserede data - udstyret med et pseudonym.

5. Ansvarsfraskrivelsens retlige ikrafttræden
Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af hjemmesiden, hvorfra der henvises til denne side. Hvis dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke modsvarer den gældende retlige situation, eller ikke fuldstændigt svarer til den, forbliver de øvrige af dokumentets dele uberørt heraf.